Goed om weten

1. Surf naar Bingel.be

2. Kies 'Ouder'

3. Maak een nieuwe ouder-account aan

4. Geef een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord.

5. Open de mail die verstuurd werd naar het mailadres.

6. Vul je profiel aan. Bewaar. Voeg je kind(eren) toe.

7. Vul de schoolcode in: 2810.
    Selecteer de klas (uitklapbaar keuzemenu)
    Tik de klasnummer in van je kind
    Tik de oudercode in die je kreeg van de school

Slim, veilig en verantwoord gamen

SPEEL HET SLIM   campagne over veilig en verantwoord gamen
SPEEL HET SLIM   veelvoorkomende vragen

 • CONTROLE HOUDEN OVER AANKOPEN IN HET SPEL

  • Apple iTunes Store: door beperkingen te activeren op een apparaat kunt u een wachtwoord instellen voor aankopen, bepaalde aankopen voorkomen of aankopen volledig uitschakelen
  • Google Play: een wachtwoord instellen voor de Google Play Store helpt om opzettelijke of ongewenste aankopen op uw mobiel apparaat of Android-tv te voorkomen
  • Microsoft windows: door verschillende accounts te creëren voor verschillende gebruikers kunnen ouders ongeoorloofde aankopen op de Xbox One-console voorkomen.
  • Nintendo: op Nintendo Switch, Wii U, Nintendo 3DS of Nintendo 2DS kunnen ouders het gebruik van kredietkaarten en onlineaankopen beperken via Nintendo’s Shopping Services.
  • Sony: om te garanderen dat kinderen geen ongeoorloofde aankopen doen op apparaten die verbonden zijn met het Playstation Network, kunnen ouders hun eigen master-account beveilig en/of  een sub-account aanmaken voor elk kind en de oudercontrole instellen.
 • MEDIANEST

  website voor ouders over media-opvoeding

 • CLICKSAFE

  Child Focus -site over veilig internetten

Vrijaf

 • Vrijdag 1 september: begin van het schooljaar

 

 • Dinsdag 12 september: info-avond lj1 tot lj6

 

 • Woensdag 13 september: open klasmoment VM

 

 • Maandag 18 september: PS1 - kinderen vrij

 

 • Woensdag 27 september tot vrijdag 29 september: zeeklassen leerjaar 4

 

 • Vrijdag 6 oktober: facultatieve verlofdag

 

 • Woensdag 25 oktober: rapport 1

 

 • Donderdag 26 oktober: oudercontact allen

 

 • Mandag 30 oktober tot en met zondag 5 november: herfstvakantie

 

 • Woensdag 29 november: PS2 - kinderen vrij

 

 • Maandag 25 december tot en met zondag 7 januari: kerstvakantie

 

 • Woensdag 17 januari: rapport 2

 

 • Donderdag 18 januari: oudercontact selectie

 

 • Woensdag 24 januari: PS3 - kinderen vrij

 

Vrijaf

 • Maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari: krokusvakantie

 

 • Maandag 4 maart tot 8 maart bosklassen leerjaar 6

 

 • Maandag 11 maart: allen vrij

 

 • Woensdag 27 maart: rapport 3

 

 • Donderdag 28 maart: oudercontact allen

 

 • Maandag 1 april tot en met zondag 14 april: Paasvakantie

 

 • Woensdag 1 mei: allen vrij

 

 • Donderdag 9 mei tot vrijdag 12 mei: O.L.H. Hemelvaartverlof

 

 • Maandag 20 mei: Pinkstermaandag - geen school

 

 • Donderdag 27 juni: rapport 4

 

 • Vrijdag 28 juni: laatste schooldag tot 12u05

 

 • Zaterdag 1 juli: start grote vakantie

 

 

Kledingvoorschriften

● Gesloten of open schoeisel dat vast aan de voet zit
● Nagellak en/of make-up horen niet thuis op school
● Een verzorgde haarsnit
● Lange haren samengebonden
● Geen hoofddeksels en hoofddoeken
● Geen afhangende oorsieraden
● Geen gescheurde kledij
● Geen sportkledij: voetbalkledij, jogging, trainingspak,...
● Geen strandkledij
● Geen blote schouders
● Geen crop top
● Geen spaghettibandjes
● Geen korte rokken 

 

Zet in jassen, mutsen, sjaals en handschoenen de naam van je kind

 

Turnles

Uniform

● Blauw broekje (verplicht aankopen op school)
● T-shirt (verplicht aankopen op school)
● Witte turnpantoffels (aankopen in de winkel)

 

Zwemles

Uniform

● De jongens dragen een gewone zwembroek (geen zwemshort)
● De meisjes dragen een badpak (geen wetsuit)
● Badmuts (verplicht aan te kopen op school)

 

GDPR

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen (0453.485.589), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. Op onze school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van Sint-Agnes Lagere School kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op onze school verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;
 • camerabewaking.

 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in Sint-Agnes Lagere School is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

 

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Sint-Agnes LS is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

 

2.4 Ontvangers

 

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • het schoolbestuur in het algemeen en de scholengemeenschap Hoboken Vrij Onderwijs in het bijzonder ontvangen uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 

2.5 Verwerkers

Op Sint-Agnes Lagere School worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens: Wis@d (leerlingadministratie), E-count (boekhouding), Myro (puntenboek en leerlingvolgsysteem), Bingel

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen. Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op Sint-Agnes Lagere School kan je opvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op Sint-Agnes Lagere School worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Sint-Agnes Lagere School te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer ;
 • gezondheidsgegevens ;
 • afbeeldingen (voor public relations);
 • contactgegevens (voor direct marketing).

 

Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

Een schooldag in Sint-Agnes

08.00 - 08.25  binnendruppelen
08.30 - 10.10 les
10.10 - 10.25 korte onderbreking
10.25 - 12.05 les
12.05 - 13.30 middagonderbreking
13.35 - 15.15 les

Woensdagnamiddag is de school gesloten.

In de lagere school werken de leerlingen binnen een lesrooster van 28 lestijden van 50 minuten.  De indeling van de week ziet er ongeveer als volgt uit: 7 lestijden worden aan taal besteed, 6 aan wiskunde, 3 aan godsdienst, 1 aan schrijven, 3 aan muzische opvoeding, 2 aan lichamelijke opvoeding, 5 aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, technologie, verkeersopvoeding samengevoegd in projecten), de overige lestijden gaan naar levenshouding en/of inhaallessen. Bij bijzondere projecten wordt deze orde soms doorbroken.

Veilig van en naar school, veilig op school.

Afscheid nemen aan de poortHet begin van de klasdag

De kinderen komen zelfstandig de school binnen en nemen afscheid van hun ouders aan de schoolpoort. Ouders die informatie willen krijgen of geven, kunnen natuurlijk de school mee binnen komen. Voor een langer gesprek met de leerkracht wordt best een afspraak gemaakt (via de agenda). De kinderen  zorgen ervoor niet te vroeg aan de schoolpoort te zijn.

De school is niet aansprakelijk voor wie te vroeg is. De kinderen komen onmiddellijk naar de grote speelplaats. De eerste week van het schooljaar mogen de nieuwe leerlingen tot op de speelplaats gebracht worden.

RijenHet einde van de klasdag

Omwille van de veiligheid vertrekken de kinderen in rij. 

De rijen vertrekken rond 12.15 uur en 15.40 uur.

Er worden geen kinderen op de speelplaats afgehaald en niemand verlaat de rij vooraleer het eindpunt bereikt is.  Bij het eindpunt eindigt het toezicht en ook de aansprakelijkheid van de betrokken begeleiders.

RijenIn de periode tussen de Herfstvakantie en de Krokusvakantie stimuleren we de kinderen om een fluo-hesje aan te trekken. Fluo-hesjes verhogen de zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer.

Als uw kind naar huis gaat, moet het steeds de kortste en de meest veilige weg nemen.

Fiets in rek plaatsenFietsers plaatsen hun fietsen op de voorziene plaatsen. We dringen erop aan dat de fietsen volledig in orde zijn. 

Jaarlijks kan er met het oog op de veiligheid een fietsencontrole door politie gebeuren. 

De ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, laten hun kinderen langs de kant van het voetpad uitstappen. We vragen hen niet op het zebrapad te stoppen of  verkeershinder te veroorzaken.

De voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvangVoorschools

De poorten van de school gaan open om 8 uur. Pas vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats.  Kinderen die vroeger naar school komen, gaan naar de voorschoolse opvang.  De opvang begint om 7 uur in de talentenzaal.

Naschoolse opvangNaschools

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tot 18 uur

Op woensdag is er opvang tot 17 uur

Inschrijvingen

Capaciteit schooljaar 2023-2024

Onze school voorziet elk schooljaar 6 leerjaren. Per leerjaar kunnen er 99 plaatsen ingericht worden. Dit kan enkel gerealiseerd worden indien er voldoende leerkrachten beschikbaar zijn.

Eerst aanmelden, dan inschrijven


Meer dan 10 jaar wordt er gewerkt via een centraal aanmeldingsregister. Aanmelden is niet verplicht, maar is wel ten sterkste aan te raden! Wens je je kind in te schrijven, dien je het eerst aan te melden. Dit kan via www.meldjeaanbasis.antwerpen.be Het is verstandig om bij het aanmelden voor meer dan 1 school te kiezen.

Voor sj 2023-2024: tussen dinsdag 28 februari 2023 (9.30 uur) en dinsdag 21 maart 2023 (17 uur).

Na de aanmelding ontvangt u een brief en/of een e-mail. Hierin staat vermeld - in welke school je je kind kan inschrijven - in welke school je kind op de wachtlijst staat Na dit bericht zal onze school je contacteren om over te gaan tot inschrijving. De inschrijving is pas definitief zodra de nodige documenten ondertekend worden.

Kinderen van kleuterschool REGENBOOG

Enkel deze kinderen genieten van een automatische doorstroming. Aanmelden hoeft niet meer. De namen werden opgevraagd op de kleuterschool. De ouders worden nadien gecontacteerd voor een kort administratief moment.

Alle andere kinderen

Kunnen enkel uitgenodigd worden voor een inschrijving na een digitale aanmelding binnen MJA.

Inschrijvingen Deze worden georganiseerd tot 15 mei. Nadien starten de vrije inschrijvingen. Indien je kind in een andere lagere school onderwijs volgde, vragen we om bij de inschrijving het rapport aan te bieden. Zo kunnen wij uw kind het best oriënteren.

Met al uw vragen rond aanmelden of inschrijven kan u terecht bij de helpdesk. De helpdesk helpt u graag verder van maandag tot vrijdag van 9u tot 16 uur. Telefoon 0800 62 185 (gratis nummer)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook op school word je verder geholpen bij het aanmelden of het zoeken naar een beschikbare school voor je kind.

Bij inschrijving mee te brengen:

• Identiteitskaart of SIS-kaart

Bereikbaarheid

 

Kom je te voet of met de fiets naar school, zorg dan dat je goed zichtbaar bent in het verkeer.
Draag bij voorkeur fluoriscerende bandjes of een fluo jasje.
Steek over op de voorziene zebrapaden!

Is je fiets in orde?
Een helm kan je leven redden!
Gebruik een goed fietsslot.
Je kan je fiets bergen in de overdekte fietsstallingen op school.

Door z'n centrale ligging is de school vlot bereikbaar met de tram en de bus.

 • TRAM 2     Hoboken - Antwerpen Linkeroever
 • TRAM 4     Hoboken - Antwerpen
 • BUS 1     Antwerpen - Hoboken - Hemiksem 
 • BUS 13     Antwerpen - Hoboken
 • BUS 33     Hoboken - Merksem
 • BUS 38     Merksem - Hoboken - Hemiksem
 • BUS 140     Hoboken - Mortsel - Wijnegem
 • BUS 298     Boom - Niel - Hemiksem - Berchem

Dienstregeling De Lijn